Društvo je organiziralo 23. redno letno skupščino na Ptuju

Društvo ACI Slovenija je organiziralo 23. redno letno skupščino od 12. do 14.06.2014 v Grand hotelu Primus na Ptuju. Skupščine se je udeležilo 94 gostov. Poleg članov iz Slovenije, se je dogodka udeležilo 30 poslovnih partnerjev slovenskih bank iz Avstrije, Nemčije, Velike Britanije in Italije in držav nekdanje Jugoslavije.

Z uradnim delom letošnje skupščine smo pričeli v petek zvečer s slavnostnim nagovorom g. Boštjana Vasleta, direktorja Urada za makroekonomske raziskave in razvoj, ki je predstavil trenutno makroekonomsko sliko v Sloveniji. Sledila je 23. redna skupščina Društva ACI Slovenija, ki jo je vodil predsednik društva g. Matevž Zbašnik iz Banke Slovenije. Na skupščini so delovanje društva predstavili člani predsedstva, ter člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. Skupščina se je zaključila s predstavitvijo novosti zlatega pokrovitelja Thomson Reuters.

Poleg uradnega dela smo poskrbeli tudi za prijetno druženje. Tokrat smo se po skupščini odpravili v bližnji Slovenski hram, kjer so nas na prostem pod zvezdami postregli z domačimi dobrotami. Presenetili so nas z obiskom kurentov. Večer se je zaključil v plesnih ritmih domačega DJ-ja.

Sobotno dopoldne so nam zapolnile izredno zanimive strokovne delavnice in prezentacije, ki so bile letos razdeljene na dva sklopa, bančna regulativa in finančni trgi. Delavnice je moderirala podpredsednica društva, Klara Koren.

V prvem delu, ki se je nanašala na bančno regulativo smo udeleženci lahko prisluhnili dvema zelo zanimivima prezentacijama in sicer nam je g. Peter Kupljen, vodja Službe za reševanje bank iz Banke Slovenije podal novosti na področju Direktive o sanaciji in reševanju bank (BRRD) in Direktive o sistemih jamstva za vloge (DGSD). G. Dejan Goljuf, CFA, iz odseka Tržnih operacij na Banki Slovenije je predstavil Upravljanje Sklada za reševanje Bank.

Drugi del sobotnih delavnic se je nanašal na finančne trge in napovedi. Ga. Katja Koren, vodja odseka Tržne operacije, iz Banke Slovenije nam je predstavila trenutno aktualno izvajanje PSPP (Public Sector Purchase Programme). Sledila je izredno zanimiva makroekonomska predstavitev g. Riccarda Barbieri Hermitte, Chief European Economist, Mizuho International s prezentacijo: European Economic Outlook in the Global Context: ‘Will Central Banks Succeed at Reflating the Advanced Economies?’. Da smo dogajanje dodatno začinili, je poskrbel g. Lyudmil Tabachki, CEEMEA Institutional Sales, Citigroup Global Markets Ltd s področja deviznih trgov s prezentacijo: ‘QE and EZ tail risk keep the pressure on EUR’; in nafte: ‘The Tail Wagging the Dog’.

Delavnice smo zaključili s predstavitvijo g. Alexa Wenham iz Bloomberga, našega srebrnega pokrovitelja.

Izredno bogat delavniški program je s svojim govorom zaključil predsednik društva, Matevž Zbašnik. Udeleženci, tako domači kot tuji, pa so aktualen strokovni program izredno pozitivno sprejeli.

Agencija Ptujske Vedute nas je popeljala v zgodovino mesta Ptuj in nam predstavila njegove skrite lepote, ob tem pa so si lahko udeleženci pogledali eno najstarejših Ptujski kleti, ki se razprostira pod starim mestnim jedrom.

Zvečer smo se udeleženci »prelevili« v Rimljane, oblekli toge in se vrnili v rimske čase. Obiskala sta nas najstarejša vestanska duhovnica Vesta in Marcus Antonio Primus, po katerem se imenuje Grand hotel Primus. Sledili so nastopi plesalke in rokoborcev ter družabne v ritmu rimskega DJ-ja.

Glede na izredno pozitiven odziv udeležencev smo lahko z organizacijo 23. redne letne skupščine zadovoljni. K takemu uspehu so prispevali tudi naši partnerji: Thomson Reuters, Bloomberg in Dukascopy brez katerih nam ne bi uspelo izpeljati tako uspešnega dogodka.

V društvu bomo tudi v bodoče nadaljevali z zastavljenimi smernicami in izobraževanjem naših članov, ki ostaja ena prednostnih nalog društva.

Globalni obeti 2015 in listinjenje v Sloveniji

Dne 22.01.2015 je društvo ACI Slovenija v sodelovanju z generalnim sponzorjem MTS Group organiziralo konferenco Globalni obeti 2015 in listinjenje v Sloveniji”. Program dogodka je bil razdeljen na dva sklopa, listinjenje in izdaja obveznic v Sloveniji ter globalni obeti v 2015, predavali pa so ugledni domači in tuji gostje z bogatimi poslovnimi izkušnjami.

Slušatelje je z otvoritvenim nagovorom pozdravil predsednik društva ACI Slovenija, Matevž Zbašnik iz Banke Slovenije, program se je nato nadaljeval s predstavitvijo predstavnice MTS Group, ki je povzela glavne značilnosti trgovanja s slovenskimi državnimi obveznicami na trgovalni platformi MTS Slovenija.

Sledil je prvi blok konference z naslovom »Listinjenje in izdaja kritnih obveznic v Sloveniji«, v sklopu katerega sta nam izkušnje na temo ABS in kritnih obveznic v slovenskem prostoru predstavili Damjana Lavrič in Metka Skvarča iz NLB d.d. Za primerjavo, smo povabili strokovnjaka iz tujine, Stefana Patruna iz Intese Sanpaolo Bank S.p.A., ki je prestavil lastne izkušnje pri izdaji ABS-ov in kritnih obveznic na italijanskem trgu. Pridobljene informacije smo udeleženci oplemenitili z razpravo na temo listninjena in izdaje kritnih obveznic, ki jo je vodil Matevž Zbašnik, svoje izkušnje pri izdajah oz. poskusih izdaj pa so nam predstavili Damjana Lavrič iz NLB d.d., Metka Skvarča iz NLB d.d., Stefano Patruno iz Intesa Sanpaolo S.p.A., Aleš Ipavec iz Hypo Alpe Adria Banka d.d. in Boštjan Tolar iz Unicredit Slovenija d.d.. Smiselnost uporabe ABS in kritih obveznic kot alternativni vir financiranja je še posebej aktualen v luči izvajanja programov odkupovanja le-teh s strani Evrosistema v okviru programov ABSPP in CBPP3. Z bančnega vidika izdaje vrednostnih papirjev smo se nato premaknili v podjetniški vidik, kjer nam je Gregor Lojk iz GEN-I predstavil, zakaj je izdaja vrednostnih papirjev za podjetje lahko zanimiva. Njegova stališča je podkrepil Valter Grilanc iz Ilirike. Sledila je razprava na temo izdaje podjetniških obveznic , ki jo je vodil in moderiral Rok Pivk iz Zavarovalnice Triglav d.d. Na okrogli mizi sta sodelovala še Gregor Lojk iz GEN-I in Valter Grilanc iz Ilirike.

ACI-950 ACI-942 ACI-938 ACI-926 ACI-922 ACI-920 ACI-918 ACI-912 ACI-908 ACI-906 ACI-903 ACI-901 ACI-900

Rdeča nit drugega bloka konference so bili »Globalni obeti v 2015«. Svoje napovedi za leto 2015 sta predstavila dva ugledna ekonomista, Juan Perez-Campanero iz Santander in Mariano Cena, Goldman Sachs.

Dogodka se je udeležilo več kot 80 udeležencev, obenem pa smo v ACI Slovenija zaradi izredno pozitivnega odziva udeležencev, z izpeljanim dogodkom, zadovoljni. Izobraževanje naših članov pa ostaja prednostna naloga društva.

Društvo ACI Slovenija
Matevž Zbašnik
Klara Koren