Naslov/Address: Društvo ACI SLOVENIJA Trg republike 2 1000 Ljubljana
 Predsednik/President: Matjaž Stritih, SID-Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Phone: +386 1 20 07 528, E-mail: matjaz.stritih@sid.si
 Podpredsednica/Vice president: Alenka Gedrih, Banka Slovenije Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Phone: +386 1 4719 638 Fax: +386 1 4250 229 E-mail: alenka.gedrih@bsi.si
 Tajnik/Secretary: Matej Pirc, Nova kreditna banka Maribor d.d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Phone: +386 2 229 28 75 E-mail: mpirc@nkbm.si
 Blagajnik/Treasurer: Mitja Smrdelj, Addiko Bank d.d., Ljubljana, Phone:+386 1 580 40 23 ; E-mail: mitja.smrdelj@addiko.com
Član/Member: Rok Makovec, Nova kreditna banka Maribor d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, Phone: +386 1 471 83 20 fax: ++386 1 471 84 78 E-mail: rmakovec@nkbm.si
Članica/Member: Urška Smolnikar,  Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Phone:+386 (1) 5832 507 ; E-mail: urska.smolnikar@sparkasse.si
Član/Member: Igor Bizimoski, Nova kreditna banka Maribor d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, Phone: +386 1 471 82 39 fax: ++386 1 471 84 78 E-mail: ibizimoski@nkbm.si

 

Nadzorni odbor/Supervisory board:

Predsednik: Andrej Meža, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.

Član: Jaka Kirn – ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

Član: Marko Stolica, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

 

 

Častno razsodišče/ Court of honour:

Predsednica: mag. Katja Koren, BANKA SLOVENIJE

Član: Marko Stolica, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Član: Aleksandra Vincekovič, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.