Naslov/Address: Društvo ACI SLOVENIJA Trg republike 2 1000 Ljubljana
 Predsednik/President: Alenka Gedrih, Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Phone: +386 1 4719 638, E-mail: alenka.gedrih@bsi.si
 Podpredsednica/Vice president: Urška Smolnikar,  NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,  Ljubljana, E-mail: urska.smolnikar@nlb.si
 Tajnik/Secretary: Primož Cencelj, Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Phone: +386 1 5826 827, E-mail: primoz.cencelj@generali-investments.si
 Blagajnik/Treasurer: Mitja Smrdelj, Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, Phone:+386 1 580 40 23, E-mail: mitja.smrdelj@addiko.com
Član/Member: Jernej Gregorič, Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana
Član/Member: Žan Jarc, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Član/Member: Branko Hafner, NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana

 

Nadzorni odbor/Supervisory board:

Predsednik: Matej Pirc, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Članica: Mihaela Jarc Knaver, Sava Infond d.o.o.

Član: Jaka Kirn, ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

 

 

Častno razsodišče/ Court of honour:

Predsednica: Matjaž Stritih, SID BANKA D.D.

Član: mag. Katja Koren, BANKA SLOVENIJE

Član: Nevenka Tomažič, NLB D.D.