Banka Slovenije je v sodelovanju z društvom ACI Slovenija v torek 28. novembra  v avli BS, organizirala delavnico na temo nove regulative o trgih finančnih instrumentov (direktiva MiFID II in uredba MiFIR), ki bo stopila v veljavo 3. januarja 2018. Njena implementacija predstavlja velik izziv za vse udeležence trga, tako za banke in investicijska podjetja, kot tudi za nadzorne institucije.

Po pozdravnem nagovoru mag. Katje Koren, direktorice oddelka Bančnih operacij v Banki Slovenije, je mag. Žiga Kosi iz Agencije za trg vrednostnih papirjev predstavil prihajajočo regulativo ter novosti, ki jih prinaša nov Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), s poudarkom na vplivu MiFID II na slovenske banke. V nadaljevanju je Emanuele Caloia iz Jefferies International v obliki vprašanj in odgovorov predstavil vpliv nove regulative na udeležence finančnega trga predvsem z vidika zakladniških poslov v bankah. Največ interesa je požela problematika plačljivosti analiz investicijskih podjetij, ki jih po novem nalaga MiFID II, in vpliv na zagotovaljanje celostnih storitev strankam. Delavnico je zaključil predsednik društva ACI Slovenija Matjaž Stritih.

Delavnice se je udeležilo kar 98 predstavnikov bank, zavarovalnic, investicijskih skladov in nekaterih podjetij, ki trgujejo s finančnimi instrumenti zajetimi v MiFID II. Odziv udeležencev je bil izjemno pozitiven, saj so pridobili precej koristnih informacij, s katerimi bodo bolje pripravljeni na nove regulatorne izzive.