ACI izobraževanje – Svetovno priznane in strokovne kvalifikacije

 

ACI izobraževalni program

Svetovni veleprodajni finančni trgi so dinamični in se hitro spreminjajo, zato terjajo visokokvalificiran kolektiv z izrazitimi tržnimi spretnostmi in ustreznim znanjem.

Z ACI izobraževalnim programom boste pridobili svetovno priznane in strokovne kvalifikacije, ki bodo izboljšale vaše poklicne možnosti in poslovno učinkovitost ter vam pomagale pri postavljanju novih mejnikov v industriji. Združenje ACI redno sodeluje s številnimi nacionalnimi regulatorji v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem udeležencev na trgu. Prav tako tesno sodeluje tudi z regulatornimi organi v številnih drugih državah, s čimer zagotavlja, da so tržni standardi, ACI izobraževanja in zakonske zahteve vedno usklajeni.

Certifikati in diplome

Združenje ACI organizira vrsto specializiranih izpitov na področju deviznega poslovanja, dolžniških finančnih instrumentov, denarnih trgov, izvedenih finančnih instrumentov oz. derivativov, repo poslov, sredstev in obveznosti, obvladovanja tveganja ter ravnanja za vse vrste zaposlenih (front-, midle– in backoffice). Vsi ACI izpiti potekajo v angleščini in se izpolnjujejo na računalniku. Certifikata ACI Dealing Certificate in ACI Operations Certificate ter ACI Diploma pa so prav tako na voljo v nemščini. Podjetja za usposabljanje in poslovne šole organizirajo usposabljanja v obliki predavanj ter nudijo učna gradiva na daljavo, ki vam bodo v pomoč pri pripravi na izpit. Za pripravo na izpit so vam na voljo tudi študijski paketi in učitelji.

ACI Dealing Certificate

Certifikat ACI Dealing Certificate je temeljni program, s katerim kandidati pridobijo operativno znanje o strukturi in delovanju glavnih deviznih in denarnih trgov, osnovah matematike, ki se na teh trgih uporablja, osrednjih produktih (gotovina, nestandardizirane terminske pogodbe oz. forwards in izvedeni finančni instrumenti oz. derivativi) ter temeljna znanja, potrebna za kompetentno pristopanje.

Izobraževanje je namenjeno naslednjim skupinam:

 • novi udeleženci ali trgovci s finančnimi instrumenti (začetniki z 0–18 meseci izkušenj) v trgovalni pisarni,
 • kontrolni center (middle office) in operativno osebje,
 • revizorji in nadzorniki za skladnost.

Diploma ACI

ACI Diploma je nadgradnja certifikatov ACI Dealing Certificate in ACI Operations Certificate. Zasnovana je tako, da kandidatom zagotavlja pridobitev naprednega teoretičnega in praktičnega znanja na področju deviznega poslovanja in denarnih trgov ter z njimi povezanih finančnih instrumentov in povezav ter obvladovanja tveganja. Od kandidatov se pričakuje, da so pred vpisom že pridobili trdne osnove na področju ključnih tematik in da že imajo potrebne kompetence na področju finančne matematike.

Ciljna skupina

Izobraževanje za pridobitev ACI Diplome je namenjeno naslednjim skupinam:

 • višji trgovci s finančnimi instrumenti za devizno poslovanje in denarne trge,
 • poslovni finančniki ali blagajniki,
 • višje operativno osebje.

Izpolnjevanje pogojev

Čeprav je priporočljivo, pa ni predpogoj, da morajo kandidati predhodno pridobiti bodisi ACI Dealing Certificate bodisi ACI Operations Certificate, da bi se lahko prijavili na ACI Diploma izpit.

Preverjanje znanja

Vsak izpit za pridobitev ACI Diplome je sestavljen iz 107 vprašanj z več možnimi odgovori. Kandidati imajo za reševanje na voljo 3 ure. Izpit se opravlja na računalniku v izbranih izpitnih centrih po celem svetu.

Preverjanje znanja obsega šest ključnih tematik:

 • devizno poslovanje,
 • denarni trgi,
 • dolžniški finančni instrumenti,
 • izvedeni finančni instrumenti oz. derivativi,
 • tržna analiza,
 • obvladovanje tveganja.

Nadaljnji strokovni razvoj (ELAC) – poslovanje v skladu s kodeksom ravnanja

ELAC je ACI spletni portal, ki ponuja nadaljnje usposabljanje in certifikate na področju kodeksa ravnanja na finančnih trgih v kontekstu industrijskih sektorjev in udeležencev na finančnih trgih glede na njihovo vlogo in predhodne izkušnje.

ACI ELAC usposabljanje spodbuja najvišje svetovne standarde strokovnosti, kompetenc in etičnega ravnanja na področju finančnih trgov.

 • ELAC delodajalcem in posameznikom, ki se profesionalno ukvarjajo s finančnimi trgi, ponuja visokokakovostne in akreditirane rešitve na področju nadaljnjega strokovnega razvoja, ki spodbujajo najvišje standarde ravnanja in najboljšo prakso industrije.
 • ELAC na podlagi podpore ACI mreže članov in vključenosti industrije delodajalce pooblašča, da predstavijo konkretne [uporabljene] ukrepe, ki zagotavljajo, da se osebje nenehno izobražuje na področju standardov etičnega ravnanja. ELAC podjetjem poda zagotovilo, da se zaposleni ne le zavedajo najboljše prakse v industriji, temveč tudi razumejo svoje individualne obveznosti do njenega upoštevanja.

„Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.“
(Benjamin Franklin)