ACI Slovenija je v sodelovanju z družbo SRC d.o.o. ponovno vzpostavil Center za opravljanje izpitnih programov za ACI Certificate in ACI Diplome.

Delovanje na finančnih trgih in zahtevnost visokokvalificiranih znanj in tržnih spretnosti bo za banke in druge finančne institucije vedno bolj ključnega pomena pri prenašanju odgovornosti na svoje zaposlene.
Izpolnjevanje teh kriterijev in vprašanja praktičnega izvajanja transakcij na finančnih trgih so sestavni del izobraževalnih programov, ki jih ponuja ACIFMA.

Ker se zavedamo, da ste naši člani glavni vir znanja za teme finančnih trgov, vam ponujamo možnost, da si to znanje tudi formalno potrdite.

Izpitni center se nahaja na sedežu družbe SRC d.o.o. Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana.

Zadnji rok za prijavo je dva tedna pred izpitom.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Mateja Žitko

mateja.zitko@src.si ; 01 600 72 25

Urška Smolnikar

urska.smolnikar@sparkasse.si

ali

Igor Bizimoski

igor.bizimoski@abanka.si

 

PRIJAVA NA IZPIT