Objava kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga

Spoštovani člani ACI Slovenija,

Obveščam vas, da je bil danes ob 10h objavljen nov Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: kodeks) in povezani mehanizmi spoštovanja kodeksa (www.globalfxc.org).

To je pomembna globalna pobuda za spodbujanje trdnega, poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga z visokimi etičnimi standardi, za kar se zavzemata tako ACI Slovenija kot tudi svetovno združenje ACI The Financial Markets Association (ACI FMA), ki je aktivno sodelovalo pri njegovemu oblikovanju.

Kodeks je namenjen je vsem deležnikom, tako kupcem kot prodajalcem, pa tudi ne-bančnim udeležencem in trgovalnim platformam. Kodeks sicer ne predstavlja pravnih zavez za tržne udeležence, temveč vzpostavlja okvir načelnih pravil ter dobrih praks, po katerih naj bi se zgledovali vsi deležniki na svetovnem deviznem trgu. Vsebina kodeksa in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.globalfxc.org ter na spletni strani ACI FMA https://acifma.com/aci-global-code-conduct[1].

ACI Slovenija želi svoje člane spodbuditi k spoštovanju načel kodeksa in k prilagoditvi svoje prakse in postopkov tako, da bodo ti skladni z načeli kodeksa. Zaželeno je da svoje spoštovanje kodeksa izrazijo tudi s podpisom Izjave o zavezanosti, ki je priložena kodeksu. 

Lep pozdrav,

Matevž Zbašnik

Predsednik ACI Slovenija

[1] Za ogled sporočila za javnost ACI FMA kliknite na sledečo povezavo.