VOLITVE 2020

Članom predsedstva ACI Slovenija se je v skladu s Statutom društva izteka triletni mandat. Predsedstvo je sestavljeno iz sedmih članov, ki med sabo izberejo predsednika, sekretarja in blagajnika. 

Po prejetju vaših predlogov smo sestavili listo kandidatov, s katere se bo izbralo sedem članov novega predsedstva. Statut našega društva dovoljuje tudi ponovno izvolitev starih članov.

Prosimo vas, da oddate svoj glas in s tem aktivno sodelujete pri oblikovanju novega predsedstva.

Z enega e-mail naslova lahko glasujete samo enkrat!

Volitve potekajo do 22.07.2020.