Vseh 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) je podalo Izjavo o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks).

14. maja 2018 je sedem centralnih bank ESCB, vključno z Banko Slovenije, sočasno podalo javne izjave o zavezanosti Kodeksu, potem ko je 22 centralnih bank ESCB to storilo v novembru 2017 in februarju 2018. S podanimi Izjavami o zavezanosti (ang. Statement of Commitment) vse centralne banke ESCB dokazujejo, da so se zavezale k spoštovanju načel Kodeksa, kadar delujejo kot tržni udeleženci, ter da so prilagodile svoje prakse in postopke tako, da so ti skladni z načeli Kodeksa.

Vsebina kodeksa in dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.globalfxc.org.

Izjava o zavezanosti Banke Slovenije h Kodeksu se nahaja na sledeči povezavi: https://www.bsi.si

Povezava na sporočilo za javnost Banke Slovenije: https://www.bsi.si/mediji/1230/izjava-o-zavezanosti-h-kodeksu-enotnih-standardov-in-nacel-deviznega-trga